Financieel

Hoe wordt de erfenis onder de erfgenamen verdeeld?

Erfenis verdelen zonder testament Als de overledene geen testament heeft opgesteld met een individuele erfopvolging, geldt de wettelijke erfopvolging volgens het erfrecht. De erfenis wordt in aflopende volgorde verdeeld over de volgende groepen mensen: 1e Orde: Dit zijn directe afstammelingen van de overledene. Het zijn zijn kinderen of kleinkinderen, of het nu wettige kinderen zijn […]

Schuiven naar boven